Stipendier & forskningsanslag

Sällsynta diagnoser så som hemofili har stor påverkan på både den enskilde och deras anhöriga, men med en ökad forskning så kan diagnostik, behandling och livskvalitet förbättras.


Sverige och de övriga nordiska länderna har en stolt och framgångsrik forskningstradition inom blödningsområdet. Där en av Sveriges mest framgångsrika koagulationsforskare, professor emeritus Ulla Hedner har varit en av de stora pionjärerna inom området, där hon i nära samarbete med Novo Nordiskt gavs möjlighet att utveckla ett helt nytt läkemedel för behandling av blödarsjuka.


Intresseföreningen för Svensk Hemostasforskning och Novo Nordisk har beslutat att instifta ett stipendium riktat mot nordiska forskare verksamma inom blödningsområdet (hemofili och andra blödningssjukdomar). Stipendiumet ”Ulla Hedners Scientific Scholarship” har tagits fram för att uppmärksamma och främja Nordiska forskare inom detta område.


Utdelningen, som finansieras av Novo Nordisk, kommer att vara på 200.000 DKK och är avsett för en specifik ansökan/forskare (stipendiet kan bekosta arbetstid, utrustning och/eller reagens).


Stipendiet kommer att delas ut i samband med det årliga Nordiska Koagulationsmötet (NordCoag).

För mer information och ansökningsblankett ladda ned filen ”Stipendieansokan-Ulla-Hedner-Scholarship” nedan.