Stipendier & forskningsanslag

Sällsynta diagnoser så som hemofili har stor påverkan på både den enskilde och deras anhöriga, men med en ökad forskning så kan diagnostik, behandling och livskvalitet förbättras.


Sverige och de övriga nordiska länderna har en stolt och framgångsrik forskningstradition inom blödningsområdet. Där en av Sveriges mest framgångsrika koagulationsforskare, professor emeritus Ulla Hedner har varit en av de stora pionjärerna inom området, där hon i nära samarbete med Novo Nordiskt gavs möjlighet att utveckla ett helt nytt läkemedel för behandling av blödarsjuka.


Intresseföreningen för Svensk Hemostasforskning och Novo Nordisk har beslutat att instifta ett stipendium riktat mot nordiska forskare verksamma inom blödningsområdet (hemofili och andra blödningssjukdomar). Stipendiumet ”Ulla Hedners Scientific Scholarship” har tagits fram för att uppmärksamma och främja Nordiska forskare inom detta område.


Utdelningen, som finansieras av Novo Nordisk, kommer att vara på 200.000 DKK och är avsett för en specifik ansökan/forskare (stipendiet kan bekosta arbetstid, utrustning och/eller reagens).


Nadine Gretenkort Andersson, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, tilldelades Ulla Hedner stipendium 2023 för sina  studier på barn med hemofili; “Intracranial hemorrhages in infants before start of prophylaxis – how many could we prevent and when in the first month of life including the neonatal period?”

Tyvärr kan föreningen inte administrera detta stipendium 2024 och ordna med vetenskapliga bedömare då föreningen saknar medel till detta. Vi hoppas detta problem kan lösas.