Intresseföreningen för Svensk

Hemostasforskning


Grundad år 2012

Vårt ändamål

Stödja forskning och utvecklingen

Stödja forskning och utvecklingen inom vården för patienter med blödnings- och trombossjukdomar

Vidareutbildning

Främja personalens vidareutbildning inom koagulationsområdet

Utbildningsaktiviteter och konferenser

Anordna utbildningsaktiviteter och konferenser inom hemostasområdet, såväl nationella som internationella, främst det Nordiska Koagulationsmötet

Främja forskning och utveckling

Främja forskning och utveckling inom hemostas; koagulation, fibrinolys och trombocyternas funktion