Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som är genom sitt arbete är verksam inom hemostasforskning och/eller omhändertagandet av patienter med blödnings och trombossjukdomar och som vill verka för föreningens ändamål. Föreningens styrelse kan efter anmälan bevilja enskild person medlemskap.